کمبود-اعتبار-دامنگیر-پروژه-انتقال-آب-چالوس-به-مرکز-مازندران.jpg

کمبود اعتبار دامنگیر پروژه انتقال آب چالوس به مرکز مازندران

عملیات اجرایی این  پروژه ملی از سال ۱۳۷۴ از سد انحرافی رودخانه چالوس شروع و قرار بود پس از طی ۱۰۹ کیلومتر در مسیر به دشت هراز در شهرستان آمل ...