barf-97-parkooh

تصاویر زیبای برف زمستانی در روستای پرکوه دودانگه ساری

تصاویر زیبای برف زمستانی از روستای پرکوه از توابع بخش دودانگه ساری که پس از برف خوبی که در آخر هفته گذشته در منطقه باریده چهره این منطقه را کاملا ...