خانه-های-قدیمی-روستای-کوهستانی-ناتر-بخش-مرزن-آباد-چالوس.jpg

خانه های قدیمی روستای کوهستانی ناتر بخش مرزن آباد چالوس

روستای کوهستانی ناتر در بخش مرزن آباد شهرستان چالوس با ساختمان هایی با حدود 200 سال که با استفاده از سنگ ، چوب و گل ساخته شده است. عکاس ...