دانشجویان-آگاه-عامل-امید-و-حرکت-در-جامعه-هستند.jpg

دانشجویان آگاه عامل امید و حرکت در جامعه هستند

احمد حسین زادگان روز شنبه در پیامی؛ فرارسیدن ۱۶ آذر؛ روز دانشجو را به همه دانشجویان و پیوندگان راه علم و فضیلت تبریک گفت و افزود: دانشجو؛ مصداق و تجلی بارز ...