IMG_4405

تصاویری زیبا از رودبار کیاسر (سنگ پل)

تصاویری زیبا از رودبار کیاسر و خانه رودباری در شالیزار در منطقه ی سنگ پِل که آقای احمد ابراهیمی کیاسری، عکاس چهاردانگه نیوز تهیه کرده است.
lak

تصاویری از خزندگان در روستای رودبار کیاسر

تصاویری از خزندگان در روستای رودبار کیاسر