IMG_7013

برای مدیریت اثر بخش، باید در حوزه کاری خود به عنوان رهبر آموزشی عمل نماییم.

با مدیریت اثر بخش، عزم جدی درون سازمانی و منطقی کردن تعداد نیروهای پشتیبان، سعی و تلاش در کار آمد کردن آموزش و پرورش، کیفیت و کارایی سازمان را افزایش و هزینه ها را کاهش دهیم. اگر بخواهیم مدیریت اثر بخش داشته باشیم باید نگاه خود را نسبت به مدیریت تغییر دهیم و در حوزه کاری خود به عنوان رهبر آموزشی عمل نماییم.
IMG_6973

پروژه مهر ۹۳ درمنطقه چهاردانگه کلید خورد

  مسعودیان زاده : هدف از پروژه مهر مهیا سازی هرچه بهتر فضا جهت شروع سال تحصیلی آتی است. به گزارش چهاردانگه نیوز به نقل از روابط عمومی اداره آموزش ...