rahbar2

آن مرد در باران آمد

بوی خوش اسپند در تمام روستا پیچیده بود و چشم‌ها لحظه‌ای از جاده جدا نمی‌شد.مردان و زنان روستا همه آمده بودند و ما هم کودکانی که نمی‌دانستیم چرا «اروست» عزیز، ...