رهایی-محکوم-به-قصاص-از-چوبه‌دار.jpg

رهایی محکوم به قصاص از چوبه‌دار

ایسنا/مازندران رییس شوراهای حل اختلاف مازندران گفت: با تلاش اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف شعبه ویژه زندان و با گذشت اولیاء دم، محکوم به قصاص، بالای چوبه‌دار از مجازات رهایی ...