۸۳۰۷۴۰۹_۵۲۷

مرگ و میر ۷۰ درصد دام‌ها از طریق ویروس زبان آبی/ مرکز عمده بیماری در بخش های چهاردانگه و دودانگه

پایگاه خبری چهاردانگه:  زبان آبی یکی از بیماری‌های ویروسی نشخوارکنندگان است که توسط حشرات منتقل می‌شود. در بین حیوانات اهلی، بیماری بالینی اغلب در گوسفند با واگیری معناداری دیده می‌شود که اروزیون و ...