رشد-اقتصاد-غیر-نفتی-ایران-فراتر-از-پیش‌بینی-بانک-جهانی.jpg

رشد اقتصاد غیر نفتی ایران فراتر از پیش‌بینی بانک جهانی می‌شود؟

ایسنا/مازندران بانک جهانی در آماری که به تازگی منتشر کرده مدعی شده است که اقتصاد ایران در سال 2020 از رشد منفی خارج خواهد شد سایت معتبر اقتصادی بلومبرگ نیز ...