تحلیل-رفتار-رای‌دهی-بر-بستر-جامعه‌شناسی-سیاسی.jpg

تحلیل رفتار رای‌دهی بر بستر جامعه‌شناسی سیاسی

این کتاب به عنوان " درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی رفتار رای دهی " به تازگی توسط انتشارات نگاه معاصر و در ۴۴۴ صفحه چاپ و منتشر شده است .  جامعه شناسی ...