کرونا-فرصتی-برای-بازگشت-اعتماد-رخت-بربسته-به-رسانه-های.jpg

کرونا فرصتی برای بازگشت اعتماد رخت بربسته به رسانه های داخلی

اعتماد عمومی یکی از عناصر اساسی نظم اجتماعی است که تحت تاثیر عوامل مختلفی تقویت و یا تضعیف می شود که مهم‌ترین بستر تامین کننده آن نیز رسانه ها محسوب ...
تبلیغات-کنکور-مدرن‌ترین-آسیب-اجتماعی-حوزه-دانش‌آموزی-است.jpg

تبلیغات کنکور مدرن‌ترین آسیب اجتماعی حوزه دانش‌آموزی است

حسین حسن‌نژاد روز پنجشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان در ساری افزود : متاسفانه بهترین ساعات پخش رسانه ملی بویژه تلویزیون برای تعلیم و تربیت فرزندان به برنامه‌هایث ...