نیروی-انتظامی-در-خط-مقدم-برقراری-نظم-و-امنیت-قرار.jpg

نیروی انتظامی در خط مقدم برقراری نظم و امنیت قرار دارد 

ایسنا/مازندران  استاندار مازندران در راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت در ساری گفت: نیروی انتظامی در خط مقدم برقراری نظم و امنیت قرار دارد.  مجید حسین زادگان امروز در راهپیمایی ...