در-تلاطم-رانندگی-ایسنا.jpg

در تلاطم رانندگی! – ایسنا

هر روز حین رانندگی مخصوصا زمان ورود به اتوبان به خاطر بی توجهی بسیاری از رانندگان به قوانین راهنمایی و رانندگی خشم و استرس سراسر وجودش را گرفته و عصبی ...