۱۱۵۸۲۵_۱۲۹۵۷۴۲۹۶۰_۶۱۰_۵۳۳

دکتر امیر حیاتی به سمت سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان مازندران منصوب گردید

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری چهاردانگه ، دکتر امیر حیاتی به سمت سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان مازندران منصوب گردید با حکم دکتر صالحی عمران رئیس دانشگاه فنی ...