SHIB

ضرورت احداث باغ سیاه ریشه در زمین های شیبدار

احداث باغ سیاه ریشه در زمین های شیبدار سبب جلوگیری از فرسایش خاک با توجه به پوشش نامناسب گیاهی و شیب زمین که منجر به خروج خاک های مرغوب زراعی از زمین و خسارت جاری شدن سیلاب ها می شود، خواهد شد.
index

اجرای طرح تسطیح زمین‌های شالیزاری چهاردانگه

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از اجرای اجرای طرح تسطیح زمین‌های شالیزاری در چهاردانگه خبر داد.