mohamad-nejad

منشور حقوق شهروندی و نقش سازمان های مردم نهاد

جناب آقای دکتر محمدنژاد کیاسری استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران و نماینده سازمان های مردم نهاد شهرستان ساری در فرمانداری در ارتباط با حقوق شهروندی و نحوه همکاری سازمان­های مردم نهاد با دستگاه های اجرایی ایراد سخنرانی داشت، گزارش حاضر به ارائه این سخنرانی پرداخته است:
pic-1

تنوع زیستی عرصه­ های منابع طبیعی شمال کشور در معرض خطر است

گزارش حاضر خلاصه سخنرانی آقای دکتر شیرزاد محمدنژاد کیاسری در اولین همایش تجلیل از حامیان تنوع زیستی می باشد.
picture5

گزارش تصویری برگزاری دومین مسابقه نقاشی در مدرسه شهید عباسی روستای اراء

دومین مسابقه نقاشی این موسسه مردم نهاد در تاریخ 2/3/1394 در مدرسه شهید عباسی و با موضوع نقاشی از فضای سبز پایدار در مدرسه و روستای اراء صورت پذیرفت.
era1

گزارش تصویری فاز اول فعالیت موسسه مردم نهاد

گزارش تصویری فاز اول فعالیت موسسه مردم نهاد "فضای سبز پایدار شمال" در روستای اراء