سفر-نمکی-به-مازندران-برای-ارزیابی-کمبودها-و-مشکلات-درمانی.jpg

سفر “نمکی” به مازندران برای ارزیابی کمبودها و مشکلات درمانی مردم

وزیر بهداشت گفت: بخش دیالیز مهم‌ترین نیاز مردم غرب مازندران است به طوریکه فضا و امکانات آن کمتر از استاندارد بوده و پیگیری این موضوع در دستور کار قرار دارد.به ...