n00165638-b

اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده ساری و میاندرود

 پایگاه خبری چهاردانگه: تا این مرحله ( هیئت نظارت استان ) در حوزه انتخابیه ساری و میاندرود ، حکایت از تایید صلاحیت نامزدهایی است که اسامی آنان بدین شرح می ...
bazdid-ilal-1

بازدید رئیس اداره ورزش و جوانان ساری از روستای ایلال

دلیری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ساری ، واحدی فرماندار ساری و امینی بخشدار چهاردانگه منطقه سه شنبه مورخ 7 بهمن 1393 از روستای ایلال بخش چهاردانگه بازدید نمودند.