۱۳۹۸۰۵۰۸۰۰۰۷۵۸_Test_PhotoN.jpeg

تاثیر پذیری جلسه شورای شهر ساری با انصراف یک عضو علی‌البدل

رویه برگزاری تشکیل جلسه شورای شهر ساری قرار بود به روند عادی خویش برگردد که زمزمه‌های در ارتباط با اعلام انصراف سید محمد جعفری مطرح شده است.