KHAZAR

۲۱ مرداد، روز دریای خزر/فرصتی برای نگاه مهربانانه تر! (تصاویر)

کشور های حاشیه دریای خزر در سال ۱۳۸۲ یک کنوانسیون منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریای خزر" موسوم به "کنوانسیون تهران" را امضاء کرده و در تاریخ ۲۱ مردادماه ...