کوه-خواری-و-معادن-شن-و-ماسه-مازندران-در-میانه.jpg

کوه خواری و معادن شن و ماسه مازندران در میانه پاس‌کاری متولیان

بر اساس آخرین گزارش‌ها ۲۴۰ معدن در استان مازندران وجود دارد که از این تعداد ۴۵ درصد آنها فعال هستند که حدود معادل ۱۱۰ معدن می‌شود که از این تعداد ...