photo_2018-04-08_07-46-13

دبستان شهید علوی سادات محله چهاردانگه، دبستانی با یک دانش آموز

اختصاصی پایگاه خبری چهاردانگه: دبستان شهید علوی سادات محله  با 17 دانش آموز در سال 1342 دایر و حسین افشین به عنوان اولین معلم این روستا بود. با افزایش تعداد ...