۷۹۱۶۰۴۲_۸۶۰ (۱)

سید وحید کاظمی در لیست الیت کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار گرفت

پایگاه خبربی چهاردانگه:  کنفدراسیونفوتبال آسیا با ارسال دعوتنامه‌ای از این داور دعوت کرد تا در دوره داوران الیت ۲۰۱۸ آسیا شرکت کند. کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه‌ای به محمدرضا ساکت، دبیرکل فدراسیون ...