۵۷۵۷۴۰۴۱.jpg

دانشگاه علوم دریایی نوشهر به سمت کارآفرینی حرکت می‌کند

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر گفت: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر به سمت کارآفرینی حرکت می‌کند.مجید یوسفی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه ...