۱۵۴۵۰۴۲۴۵۳_۴.jpeg

لزوم تغییر شاخص‌های رشد علم در کشور

استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف با انتقاد از اینکه برخی از سیاست‌های دولت در رشد پیشرفت علوم مطلوب نبوده است، بر لزوم تغییر شاخص‌های رشد علم در کشور تاکید کرد.به ...