با-برنامه-بیستون-بازار-فناوری-توسعه-می‌یابد.jpg

با برنامه “بیستون” بازار فناوری توسعه می‌یابد 

ایسنا/مازندران دبیر کل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت: برنامه بیستون به‌عنوان یکی از برنامه‌های راهبردی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور بوده که نام آن برگرفته از بیستون کرمانشاه است ...