مبارزه-با-پوسیدگی-دندان-در-کودکان-از-شیرخوارگی-آغاز-شود.jpg

مبارزه با پوسیدگی دندان در کودکان از شیرخوارگی آغاز شود

دکتر میترا طبری روز چهارشنبه به خبرنگار ایرنا بیان کرد: تغذیه مکرر کودک با مایعات توسط شیشه شیر و استفاده از پستانک جهت آرام کردن و خوابیدن کودک در طول ...